Üniversite tercihinde İslami İlimler/İlahiyat Fakültesi düşünen öğrencilerle dersler yapılmaktadır. 9. ve 10. sınıf öğrencileri programa katılabilmektedir. Dersler 2 sene sürmektedir. Programa katılım için Arapça metin okuma seviyesi dikkate alınmakta olup, derslere kabul için mülakat yapılmaktadır.

Klasik metinlerden bazıları -öğrencilerin de aktif bir şekilde katılımı ile- program dâhilinde bitirilmektedir. Fıkıh, Hadis, Usul ve Edebe dair metinler okunmaktadır.

Okunacak eserler:

  • Nuru’l-İzah / Fıkıh
  • Beykuniyye / Hadis Usulü
  • Kuduri – İbadet bölümü / Fıkıh
  • Eyyühe’l-veled / Edeb
  • Ta’lim’ül-müteallim / Edeb
  • Kitabu’l-ilim (Kütüb-i sitteden seçilen hadisler) / Hadis