Bu ülkede doğan bizler ait olduğumuz medeniyetin ne kadar farkındayız?

Yanından geçtiğimiz binalar, konuşurken atıfta bulunduğumuz kaynaklar, işittiğimiz ezanlar ve hayatımızı sarıp sarmalayan daha pek çok şey bu medeniyete işaret etmektedir. Fakat bu aidiyetin hesabını vermek, onu boylu boyunca tanımak, anlamak, anlatabilmek mümkün mü? Aslında insanda bu sorgulamanın gerçekleştiği ilk dönem lise çağına karşılık gelmektedir.

Konak lise programı ait olduğumuz medeniyeti fark etmeyi gaye edinir. İçinde yaşadığımız dünya düzenini Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye ekseninde kritik ederek yaşanabilecek bir hayatı temellendirmek esas amaçtır.

Konak lise programına katılan öğrenciler bu amaç doğrultusunda öğrendikleri bilgileri yazıya dönüştürürler. Bununla birlikte Osmanlıca okuma yazma dersleri sayesinde medeniyetimizin mirasıyla temasa geçebilme fırsatını yakalarlar.

Konak lise aynı zamanda medeniyetimizin göz bebeği İstanbul’u tanımak ve anlamaya da ayrı bir önem verdiği için öğrencilerimiz her hafta şehrin bir başka bölgesini uzman bir rehber eşliğinde deneyimleme fırsatı yakalayacaktır.

s