Lisede okuyan genç arkadaşlarımızın gönül dünyalarını zenginleştirmek, kendilerine rol-model olabilecek şahsiyetleri tanıtmak Cuma sohbetlerimizin ana hedefleri içerisinde yer almakta. Bunun yanında sohbet havasını teneffüs etmek, yeni arkadaşlıklar kurmak, hasbihalde bulunmak sohbetlerimiz esnasında şahit olduğumuz güzelliklerden… “Biz Genç Bir Ümmetiz”, “Kalbi Güzel Ahlaka Hazırlamak” ve “Ne Kadar Değerliyiz?” üst başlıkları geçen senelerde sohbetlerimizin ana konuları içerisinde yer almıştır.

Sohbetlerimiz ile ilgili bilgi almak için:

Ahmet ER

0 506 339 6963

Not: Cuma sohbetleri Yavuz Selim Vakfı İstanbul Şubesi'nde icra edilmektedir.