Ders İçeriği

Yaşadığımız modern dünyayı karakterize eden bazı temel meselelerin tartışılması.

Bu derste katılımcılarla içinde yaşadığımız dünyayı karakterize eden bazı temel meseleler çeşitli yazılı ve görsel malzemeler üzerinden tartışılarak öğrencilerin bu meseleler hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci geliştirmesine katkıda bulunmaya, böylece uzun vadede bu meselelere çözümler üretecek nesiller yetiştirilmesine çalışılacaktır