Ders İçeriği

Klasiklerimizi tekrardan gündeme almak temel meselemiz. Attar bu bağlamda zikretmemiz gereken önemli isimlerden. Eserlerinden biri olan Mantıku’t Tayr da aynı şekilde muhayyilemizi besleyen, meseleleri farklı bir bağlamda ele almamızı sağlayan, insan üzerine tekrardan düşünmemize imkân veren bir metin. Kuşların dili üzerinden insana dair konuşacağız. İnsanın nübüvvet ile ilişkisini; insanın hayatı esnasında karşılaştığı durakları, tehlikeleri, aşması gereken dağları/yerleri…

1.Hafta

Niçin Attar? Niçin Kuşların Dili?

2.Hafta

Padişah kim! Kuşların kendilerine padişah aramaları! Padişahın Kendini Bildirmesi! Aramakla bulunmaz, buldurulanlar arayanlardır!

3.Hafta

Kifayetsiz Muhteris: İnsan (Mazeret üreten varlık)

4.Hafta

Simurg’a yolculuk. Simurg neresi? Seyr ilellah…

5.Hafta

Engeller (Sabır)

6.Hafta

Engeller (Tevbe)

7.Hafta

Engeller (Hubb-i Mal)

8.Hafta

Yedi Vadi (İstek, aşk, marifet, istiğna, tevhid, hayret, fakr u fena)

9.Hafta

Yedi Vadi (İstek, aşk, marifet, istiğna, tevhid, hayret, fakr u fena)

10.Hafta

Yedi Vadi (İstek, aşk, marifet, istiğna, tevhid, hayret, fakr u fena)

Ders Öncesi Gereken Ön Okumalar

  • Feriduddin Attar, Mantık al-Tayr, İş Bankası Yayınları
  • Trt Kuşlarla Yolculuk Dizisi
    https://www.youtube.com/watch?v=k14xrsV4J7I
  • Ekrem Demirli Attar Üzerine Konuşmalar
    https://www.youtube.com/watch?v=TITpMdJliPc&list=PL4-hgqLB96ND4dV1ZhHheqGNfbh1zdZC9