Ders İçeriği

Bu derste Yunus Emre’den, şiirlerinden ve şiirlerini ören temel kavramlardan bahsedeceğiz. Diğer dönemlerde yapılması planlanan Feriduddin Attar’ın Mantıku’t Tayr’ı, Nasreddin Hoca’nın fıkraları, Keloğlan’ın masalları bir zihniyet etrafında örülmeye çalışılacak. Bu isimlerin ve eserlerinin zihnimizde bulmuş olduğu karşılığa işaret edilecek.

Acaba Yunus bir hümanist miydi? Nasreddin hoca gülünecek tuhaflıklar yapacak bir karakter miydi? Yoksa her bir isim ve bu ders özelinde Yunus Emre yaşadığımız topraklara mahsus bir şahsiyet olarak mı ortaya çıkmış ve eser üretmişti? Yunus’un şiirlerinde dile gelen neydi? Dile getirdikleri ile bu topraklara mahsus düşünce/düşünce gelenekleri arasında nasıl irtibat kurulabilir? Yunus Emre’yi ve zikretmiş olduğumuz isimleri tekrardan düşünmeye-kavramaya çalışacağımız derslerimizin konu başlıklarına aşağıdaki haftalık ders çizelgesinden erişebilirsiniz.

1.Hafta

Niçin Yunus Emre

(Buğday/Himmet)

2.Hafta

İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir

(Maksat)

3.Hafta

Sensüz yola girer isem çarem yok adım atmağa

(Bismillah)

4.Hafta

Hak bir gönül verdi bana

(Gönül)

5.Hafta

Bu vücudum şehrine bir dem giresim gelir

(Ben)

6.Hafta

Erenlerin sohbeti arttırır marifeti

(Sohbet)

7.Hafta

Ah bu aşkın eseri her kime uğrar ise

(Aşk)

8.Hafta

Bize Dîdar gerek dünya gerekmez

(Dîdar)

9.Hafta

Aşksız âdem hayvan olur hayvan öğüt bilir değil

(Âdem)

10.Hafta

Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil

(Derviş)

Ders Kitabı/Kaynakları:

  • Yunus Emre Divanı, Mustafa Tatcı, DİB
  • Yunus Emre, Sezai Karakoç, Diriliş Yayınları
  • Yunus Emre Yorumları -İşitin ey yarenler-, Mustafa Tatcı, H Yayınları
  • Yunus, Ne Hoş Demişsin, Beşir Ayvazoğlu, Kapı Yayınları